SA-Works OÜ on saanud EAS-i Arendusosaku toetust projekti elluviimiseks

Projekt: „MULTIFUNKTSIONAALSE AUTONOOMSE TEENINDUSPAVILJONI ARENDUSPROJEKT“

Projekti nr: EU60307

EAS-i toetuse summa: 35000 eur


SA-Works OÜ (edaspidi toetuse saaja) taotlus projektile, mille eesmärgiks on taotleja märkinud järgmist: projekti eesmärgiks on toota ja turustada täiesti uudne ja ainulaadne multilift-konteineri raamile ehitatud multifunktsionaalne autonoomne teeninduspaviljon. Paviljon võimaldab kõrvalistes kohtades luua turvalise ja nõuetekohase tehnotaristu niisuguste ürituste või sündmuste korraldamiseks, mis eeldavad kohapealset toidu käitlemist, valmistamist ja säilitamist. Uue tootekontseptsiooni välja töötamisel on konsulteeritud toitlustust pakkuvate ettevõtetega, mille tulemusel on kaardistatud tänased valdkonnas eksisteerivad kitsaskohad. Projekti eesmärgiks on välja töötada mugavad ja kompaktsed lahendused, mis parendavad eelnevalt kaardistatud kitsaskohad ning pakuvad toitlustajatele kuluefektiivset võtmed-kätte lahendust vabas õhus toitlustusteenuse pakkumiseks olenemata asukohast. Projekti kogumaksumus on 52 000,00 (viiskümmend kaks tuhat eurot null senti) eurot, millest toetuse saaja omafinantseering on minimaalselt 17 000,00 (seitseteist tuhat eurot null senti) eurot ja toetus on maksimaalselt 35 000,00 (kolmkümmend viis tuhat eurot null senti) eurot.