SA-Works OÜ on saanud EAS-i Arendusosaku toetust projekti elluviimiseks

Projekt: „MULTIFUNKTSIONAALSE AUTONOOMSE TEENINDUSPAVILJONI ARENDUSPROJEKT“

Projekti nr: EU60307

EAS-i toetuse summa: 35000 eur


SA-Works OÜ viib perioodil 1.10.2020 - 31.12.2021 ellu arendusprojekti nr EU60307, mille
eesmärgiks on lansseerida uus teisaldatav pop-up catering-teenus. Projekti tulemusena arendatakse
ja tuuakse turule täiesti uudne ja ainulaadne autonoomne multifunktsionaalne teeninduspaviljon,
mis võimaldab ettevõttel siseneda uude tegevusvaldkonda ning loob turule uue väärtuspakkumise,
saavutamaks konkurentsieelise teiste teenusepakkujate ees.
Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditega toetatakse projekti EAS arendusosaku meetmest
35 000,00 eurose kaasrahastusega.