Lammutustööd

Lammutamine võib muu ehitustegevuse kõrval paista küll kiire ja odava tööna, kuid läbimõtlemata tegutsemine ja vale planeerimine võivad siin kaasa tuua olulist ressursi- ja ajakulu. Selle vältimiseks nõustame ja teeme ettepanekud planeeritava tegevuse osas enne tööde alustamist.

Teeme nii hoonete täielikku lammutust kui ka siselammutust. Meil on oskusi ja kogemust, kuidas lammutada uuemat ehitist või vana maja. Kui objektil ilmneb eritööde vajadus nagu ohtlike jäätmete teisaldamine, kommunikatsioonide ringipaigaldamine, kaasame töösse vastava ala spetsialistid.

Täielik lammutus

Siselammutus

Galerii