Lammutustööd

Lammutamine võib muu ehitustegevuse kõrval paista küll kiire ja suhteliselt odava tööna, kuid läbimõtlemata tegutsemine ja vale planeerimine võivad endaga kaasa tuua olulise ressursi- ja ajakulu. Selle vältimiseks nõustame ja teeme omapoolsed ettepanekud planeeritava tegevuse osas enne tööde alustamist.

Teostame nii hoonete täielikku lammutust kui ka siselammutust. Kui objektil ilmneb vajadus spetsiifiliste eritööde järele (ohtlike jäätmete teisaldamine, kommunikatsioonide ümber tõstmine jms), kaasame töösse vastava ala spetsialistid.

Täielik lammutus

Siselammutus

Galerii